• “A prototyping approach” på Webbdagarna 2019

    3 April 2019
  • Alenio genomförde tillsammans med designbyrån Another State en workshop på Webbdagarna 2019 i Stockholm. På temat “A prototyping approach” pratade vi om hur du lanserar en ny global webbplats mot 10 marknader på 6 månader – do´s and don´ts. Workshopen var baserad på ett verkligt case för en komplex kund med höga tillväxtmål, utmanande tidplan och begränsad budget.

    Vi tog upp värdet av att göra istället för att definiera och planera, något som ofta är en utmaning för framdrift i projekt. Deltagarna på workshopen fick göra en övning från metoden Google Design Sprint, som ett bevis på vilka resultat man kan få fram genom att göra och testa.

    Nyfiken på att höra mer?
    Kontakta oss för en personlig dragning för dig och din organisation.