• Vår nya kollega Anja på plats

    5 April 2018
  • Anja Stenberg
  • Anja har lång erfarenhet av att utveckla det digitala kundmötet. Användarnära projekt är där hon trivs bäst – där det gäller att förstå användarnas behov och beteende och skapa bra lösningar utifrån det. Senast kommer Anja från Skandia där hon ansvarat för att driva försäljning och service, CRM, Marketing automation och utveckling av content för digitala kanaler. Innan dess jobbade hon som konsult inom UX research. Anja är i botten ekonom och gillar att se affärer växa och mål uppnås.

    Vill du veta mer om Anja eller någon annan av våra kollegor så välkommen att höra av dig!