• Välkommen på frukost den 23:e mars!

    21 Februari 2018
  • Så skapar du digitalt värde för dina medlemmar

    Hur säkerställer du att ni som medlemsorganisation hänger med i digitaliseringen? Både vad gäller den egna verksamheten, men även i att stödja era medlemmar och utvecklingen i branschen?

    Tillsammans med Installatörsföretagen bjuder Alenio in till ett frukostseminarium torsdagen den 23:e mars, där vi berättar om hur de arbetat med att digitalisera verksamheten och sina tjänster i syfte att öka nyttan för sina medlemmar.

    Anmäl dig och en kollega här.