• Sveriges Byggindustrier väljer Alenio

    23 Oktober 2018
  • Alenio inleder ett samarbete med Sveriges Byggindustrier. Syftet är att skapa en tydlig målbild kring hur medlemsnyttan kan öka och kommunikationen effektiviseras med hjälp av moderna digitala lösningar.

    Sveriges Byggindustrier (BI) är en arbetsgivar- och branschorganisation inom Svenskt Näringsliv. De har ca 3 600 medlemmar över hela landet.

    Att få komma in tidigt och jobba på ledningsnivå med dessa frågor är väldigt spännande. Byggbranschen ses ofta som konservativ där digitaliseringen inte slagit igenom ännu. Men nu förändras arbetsprocesser och samarbetsformer i grunden – och det gör att även BI behöver vässa sin digitala närvaro för att bättre spegla ett en ny typ av användarbeteende.

    Alenios uppdrag i steg ett är att skapa en digital vision att enas kring. Vilken roll ska digitala kanaler spela och vad är en realistisk ambitionsnivå? Arbetet kommer att innehålla en analys av både användarbehoven och den digitala plattformen. Vi tackar för förtroendet och ser fram emot ett givande samarbete!