SLL – koncept för framtidens vård

 • Med tjänsten “Hitta och Jämför Vård” på 1177 Vårdguiden  kan man söka och jämföra kvalitetssäkrad information om landets ca 20 000 vårdmottagningar. Alenio har i roller som strateg och projektledare tagit fram en långsiktig strategi och koncept för tjänsten, inklusive framtida roll, målbild och organisation.
  I de efterföljande projekten, som framgångsrikt levererat enligt den uppsatta målbilden, har Alenio haft fortsatt ansvar för projektledning och produktägarskap. E-hälsoområdet är en mycket komplex miljö som ställer stora krav på bl.a. förankring och förståelse för de 21 landstingens olika verksamheter och utmaningar

 • Alenio är ett företag med stor digital kompetens och moderna arbetsmetoder som präglas av lyhördhet, professionalism och ödmjukhet.

  Anette Thalen

  Enhetschef Utveckling och design - SLL
 • Vårt uppdrag:

  • Digital strategi
  • Konceptuell idé för kundresan
  • Genomförandeplan för projekt och tydlig målbild
  • Agil projektledning och beställarstöd
 • Kontakta oss