Stockholmsmässan – effektivare digital marknadsföring

 • Stockholmsmässan är Nordens största mässanläggning med nära en miljon mäss- och kongressbesökare årligen. Alenio fick i uppdrag att göra en förstudie hur man kan öka effekten av den digitala marknadsföringen mot besökarna. Målet var att öka antalet besökare till Stockholmsmässan.

  Förstudien innehöll en kartläggning av affärsnyttor, vilket behov av systemstöd som fanns och vilka förändringar i arbetsprocesser som behövdes. Uppdraget var att hitta rätt sätt att arbeta, i rätt typ av verktyg, med rätt typ av data och kanaler. En nyckel i projektet var att ge en tydlig bild av vad den tekniska utvecklingen på CRM-området kunde ge. Samt att analysera andra framgångsfaktorer som tydligare affärsmål och förändrade kompetensbehov.

  Alenios roll var strategisk projektledare och CRM-specialist.

 • Alenio är duktiga på att utifrån sin stora kunskap förmedla vad som är möjligt, men sedan ta hänsyn till våra förutsättningar. Det blir inget ”one size fits all” med dom.

  Helena Nilsson

  Communications Director
 • Vårt uppdrag:

  • Strategisk projektledning i förstudie
  • Specialistkompetens inom CRM
  • Analys av affärsbehov
  • Beslutsunderlag kring val av CRM-system
  • Rekommendationer för kompetens-, resurs- och processutveckling
 • Kontakta oss