Kundcase

Våra uppdrag har genom åren varierat mellan att leda digitala projekt i offentlig sektor till digital omvandling i stora privata företag. Oavsett omfattning, komplexitet eller miljö har vi en flexibel digital strategi som fungerar.

 • Installatörsföretagen – förstudie och digital plattform

  Installatörsföretagen är en serviceorganisation som representerar VVS- och elteknikföretag i Sverige. När Installatörsföretagen behövde skapa en ny digital plattform fick Alenio förtroendet att leda projektets samtliga faser.

  Vi genomförde en grundlig förstudie, utformade den digitala strategin och formulerade en målbild som var tydlig för alla parter. Dessutom agerade vi upphandlingsstöd, tog fram förfrågningsunderlag och var delaktiga i genomförandet.

  Se caset
 • AMF – moderna kundmöten

  AMF är en av Sveriges största aktörer på tjänstepensionssidan. Bolaget förvaltar 550 miljarder kronor åt fyra miljoner kunder, vilket ställer krav på det dagliga kundmötet.  Men hur bemöter man på bästa sätt kunder som ibland har ett lågt engagemang och varierande digital erfarenhet?

  För att säkerställa en god kundupplevelse i framförallt den digitala kontexten fick Alenio uppdraget att skapa en strategi för framtidens kundmöte.

  En detaljerad analys av kundbasen, djupintervjuer ...

  Se caset