Kundcase

Våra uppdrag har genom åren varierat mellan att leda digitala projekt i offentlig sektor till digital omvandling i stora privata företag. Oavsett omfattning, komplexitet eller miljö har vi en flexibel digital strategi som fungerar.

 • Preem – från traditionell till agil organisation

  Preem är Sveriges största drivmedelsbolag med 1 300 medarbetare. När det var dags att gå från en mer traditionell IT-verksamhet till ett agilt arbetssätt fick Alenios konsult, Dennis Liljedahl, uppdraget att leda utvecklingsarbetet.

  Projektets stora utmaning låg i att etablera ett gemensamt, agilt förhållningssätt i en organisation med olika interna kulturer. Utvecklingsarbetet resulterade bland annat i kortare ledtider och i förlängningen nöjdare intressenter.

  Se caset
 • SLL – koncept för framtidens vård

  Med tjänsten “Hitta och Jämför Vård” på 1177 Vårdguiden  kan man söka och jämföra kvalitetssäkrad information om landets ca 20 000 vårdmottagningar. Alenio har i roller som strateg och projektledare tagit fram en långsiktig strategi och koncept för tjänsten, inklusive framtida roll, målbild och organisation. I de efterföljande projekten, som framgångsrikt levererat enligt den uppsatta målbilden, har Alenio haft fortsatt ansvar för projektledning och produktägarskap. E-hälsoområdet...

  Se caset
 • Installatörsföretagen – förstudie och digital plattform

  Installatörsföretagen är en serviceorganisation som representerar VVS- och elteknikföretag i Sverige. När Installatörsföretagen behövde skapa en ny digital plattform fick Alenio förtroendet att leda projektets samtliga faser.

  Vi genomförde en grundlig förstudie, utformade den digitala strategin och formulerade en målbild som var tydlig för alla parter. Dessutom agerade vi upphandlingsstöd, tog fram förfrågningsunderlag och var delaktiga i genomförandet.

  Se caset