Lernia – från information till affärsdrivande webbplats

 • Lernia är ett av Sveriges ledande företag inom utbildning, bemanning och rekrytering. Genom att vara verksamma inom såväl utbildning som bemanning och rekrytering, har Lernia en unik position att kompetensutveckla för arbetsmarknaden.

  Alenio har i rollen som ansvarig produktägare drivit, lett och genomfört utvecklingen av en ny webbplats inklusive inloggat läge. Syftet har varit att gå från en informationshemsida till en mer affärsdrivande webbplats. Målet har varit att möjliggöra att fler elever väljer Lernias utbildningar, att attrahera fler kandidater och konsulter till Lernias bemanning och rekryteringsverksamhet samt att attrahera flera potentiella företagskunder.

  Uppdraget omfattade att ta fram en tydlig målbild och koncept, ledning, upphandlingsstöd och genomförande enligt agil projektmetodik.

 • Eva Ternström, Lernia

  Ett tydligt affärsfokus, strategisk höjd och framdrift i projektet med den nya webben har varit utmärkande i samarbetet med Sanja och Alenio

  Eva Ternström

  Marknadschef Lernia
 • Vårt uppdrag:

  • Business case och beslutsunderlag
  • Upphandlingsstöd av kreativ & teknisk partner
  • Övergripande strategi och koncept
  • Produktägare ledning/genomförande
  • Stöd i förvaltnings- och organisationsimplementering
 • Kontakta oss