Installatörsföretagen – förstudie och digital plattform

 • Installatörsföretagen är en serviceorganisation som representerar VVS- och elteknikföretag i Sverige. När Installatörsföretagen behövde skapa en ny digital plattform fick Alenio förtroendet att leda projektets samtliga faser.

  Vi genomförde en grundlig förstudie, utformade den digitala strategin och formulerade en målbild som var tydlig för alla parter. Dessutom agerade vi upphandlingsstöd, tog fram förfrågningsunderlag och var delaktiga i genomförandet.

 • Alenio har samma strategiska höjd som de stora konsultbolagen, men jobbar närmare kunden och gör processen mer lättbegriplig.

  Anders Olsson

  CIO – Installatörsföretagen
 • Vårt uppdrag:

  • Förstudie och genomförandeplan för ny digital plattform
  • Affärsmodell och paketering av digitala tjänster
  • Projektledarstöd under genomförandet
  • Stöd vid migrering av innehåll
 • Kontakta oss