ALM Equity – nya digitala tjänster i fastighetsbranschen

 • Det är få saker som väcker så mycket känslor och ställer oss inför svåra beslut som vårt nästa boende! De aktörer som jobbar med nyproduktion i Sverige går igenom digitalisering på två fronter. Dels handlar det om att jobba smartare på insidan – från arkitektritningar och konceptutveckling till kalkyler och avtal. Men också att erbjuda kunderna insyn i processen samt bättre kommunikation och digitalt stöd under boendefasen.

  Alenio har stöttat ALM Equity i digitaliseringsarbetet på flera nivåer, från erbjudandeutformning till projektledning vid systemimplementation. Utgångspunkten har varit de boendes behov i faserna Hitta, Finansiera och Nyttja boende och hur det digitala kundmötet på bästa sätt stödjer de behoven. Lösningar på kundernas behov sökte vi genom utblick till mer avancerade och angränsande marknader snarare än att börja med ett blankt papper, för att säkerställa praktiskt genomförbara lösningar med bevisad kundnytta. Genom handfast projektledningsstöd vid systemimplementation har vi sedan skapat rätt förutsättningar för att snabbt testa och iterera innovationerna samt effektivisera det interna arbetet.

  Alenio arbetade nära såväl ledningsgruppen som organisationen och ansvarade för att driva arbetet framåt inom utsatta tidsramar och budget.

 • Ett mycket bra samarbete där Alenio guidat oss genom komplexa frågeställningar och varit en drivkraft inom organisationen.

  Christina Wilhelmsson

  Marknadschef
 • Vårt uppdrag:

  • Facilitera arbetet med att formulera det framtida kundmötet
  • Säkerställa samsyn och framdrift av pågående utvecklingsprojekt
  • Projektleda utvecklingen av ny gemensam webbplattform för koncernen
  • Ansvara för konceptutvecklingen inom digital kanaler
  • Rådgivande i frågor som rör det digitala kundmötet
 • Kontakta oss