AMF – moderna kundmöten

 • AMF är en av Sveriges största aktörer på tjänstepensionssidan. Bolaget förvaltar 550 miljarder kronor åt fyra miljoner kunder, vilket ställer krav på det dagliga kundmötet.  Men hur bemöter man på bästa sätt kunder som ibland har ett lågt engagemang och varierande digital erfarenhet?

  För att säkerställa en god kundupplevelse i framförallt den digitala kontexten fick Alenio uppdraget att skapa en strategi för framtidens kundmöte.

  En detaljerad analys av kundbasen, djupintervjuer och täta avstämningsmöten bildade underlag till strategin. Vi tog även fram en tydlig målbild och en genomförandeplan för effektiva kundmöten som godkändes av AMF:s företagsledning.

 • Alenio är mycket kompetenta, har strategisk höjd och utmanar ständigt i samarbetet.

  Pernilla Aspenberg

  Chef Kundmöte – AMF
 • Vårt uppdrag

  • Digital strategi
  • Projektledning
  • Rådgivning och beställarstöd
  • Kundbasanalys och intervjuer
 • Kontakta oss