Ahlsell – digitala marknadsstrategier

 • Ahlsell är ledande i Norden inom installationsprodukter, verktyg och maskiner. En stor del av försäljningen går via e-handel. I branschen pågår i dag en omfattande digitalisering som framförallt påverkar försäljning och kunddialog.

  Alenio fick ansvaret att driva arbetet med att ta fram en digital marknadsstrategi, som inkluderade en omfattande kundkartläggning, framtagning av strategiska pelare, digitala innovationer samt en handlingsplan. Eftersom Ahlsells digitala närvaro skär genom flera affärsområden och funktioner bestod vår utmaning i att skapa en samverkan mellan säljare, butik och digitala kanaler. Att skala upp leveranser på ett effektivt sätt, minska beroendet till nyckelpersoner med kunskap om centrala bassystem och ta hänsyn till olika kundgruppers behov, var frågor som vi behövde lösa.

 • Alenio har visat förståelse för Ahlsells kultur och vågat utmana gamla sanningar som hämmat vår digitala utveckling.

  Mårten Forsell

  Head of e-business - Ahlsell
 • Vårt uppdrag:

  • Digital marknadsstrategi
  • Kunddriven tjänsteutveckling
  • Genomförandeplan i linje med affärsmodell och målbild
 • Kontakta oss