Kundcase

Våra uppdrag har genom åren varierat mellan att leda digitala projekt i offentlig sektor till digital omvandling i stora privata företag. Oavsett omfattning, komplexitet eller miljö har vi en flexibel digital strategi som fungerar.

 • Stockholmsmässan – effektivare digital marknadsföring

  Stockholmsmässan är Nordens största mässanläggning med nära en miljon mäss- och kongressbesökare årligen. Alenio fick i uppdrag att göra en förstudie hur man kan öka effekten av den digitala marknadsföringen mot besökarna. Målet var att öka antalet besökare till Stockholmsmässan.

  Förstudien innehöll en kartläggning av affärsnyttor, vilket behov av systemstöd som fanns och vilka förändringar i arbetsprocesser som behövdes. Uppdraget var att hitta rätt sätt att arbeta, i rätt typ av verk...

  Se caset
 • Lernia – från information till affärsdrivande webbplats

  Lernia är ett av Sveriges ledande företag inom utbildning, bemanning och rekrytering. Genom att vara verksamma inom såväl utbildning som bemanning och rekrytering, har Lernia en unik position att kompetensutveckla för arbetsmarknaden.

  Alenio har i rollen som ansvarig produktägare drivit, lett och genomfört utvecklingen av en ny webbplats inklusive inloggat läge. Syftet har varit att gå från en informationshemsida till en mer affärsdrivande webbplats. Målet har varit att möjliggöra att ...

  Se caset
 • Alenio hjälper Jetpak införa ny CRM-plattform på rekordtid

  Jetpak är nordens ledande logistikbolag för expressleveranser och jobbar under parollen On time in no time. När Jetpak skulle införa sin nya CRM-plattform var därför förväntningarna On time in no time, dvs snabbt på plats med tidig realisering av värdet. Jetpak valde att samarbeta med Alenio som hjälpte till med kartläggning av affärsprocesser, utvärdering av olika lösningar, samt handfast projektledning vid systeminförande och onboarding. Totalt tog det Jetpak och Alenio 8 ...

  Se caset