Kundcase

Våra uppdrag har genom åren varierat mellan att leda digitala projekt i offentlig sektor till digital omvandling i stora privata företag. Oavsett omfattning, komplexitet eller miljö har vi en flexibel digital strategi som fungerar.

 • Bambora – ny webbplats för global skalbarhet och tillväxt

  Bambora är ett av världens snabbast växande bolag inom betalbranschen. I takt med en fortsatt aggressiv tillväxtstrategi fick Alenio i uppdrag att bygga en webbplats som stöttar och driver befintlig affär, samt är skalbar för framtida tillväxtagenda.

  Projektet omfattade nya webbplatser för tio marknader på tre kontinenter, inklusive tydliggörande av affärsvärde och syfte, ny teknisk plattform samt koncept för att attrahera fler affärer. Förutom genomförandet av projektet var ett mål at...

  Se caset
 • Stockholmsmässan – effektivare digital marknadsföring

  Stockholmsmässan är Nordens största mässanläggning med nära en miljon mäss- och kongressbesökare årligen. Alenio fick i uppdrag att göra en förstudie hur man kan öka effekten av den digitala marknadsföringen mot besökarna. Målet var att öka antalet besökare till Stockholmsmässan.

  Förstudien innehöll en kartläggning av affärsnyttor, vilket behov av systemstöd som fanns och vilka förändringar i arbetsprocesser som behövdes. Uppdraget var att hitta rätt sätt att arbeta, i rätt typ av verk...

  Se caset
 • Lernia – från information till affärsdrivande webbplats

  Lernia är ett av Sveriges ledande företag inom utbildning, bemanning och rekrytering. Genom att vara verksamma inom såväl utbildning som bemanning och rekrytering, har Lernia en unik position att kompetensutveckla för arbetsmarknaden.

  Alenio har i rollen som ansvarig produktägare drivit, lett och genomfört utvecklingen av en ny webbplats inklusive inloggat läge. Syftet har varit att gå från en informationshemsida till en mer affärsdrivande webbplats. Målet har varit att möjliggöra att ...

  Se caset