Digital management och strategi

 • Digital transformation är idag avgörande för att kunna möta kundernas förändrade beteenden och behov. Men var ska man egentligen starta det digitala utvecklingsarbetet och vad ska man prioritera?

  Vi fokuserar på att formulera en strategi och roadmap för hur ni bör utvecklas för att öka konkurrenskraften och digitaliseringen i er verksamhet. Vilken kompetens som behövs, vad som behöver förändras i nuvarande arbetssätt samt vilken teknologi och plattformar som behövs för att stödja förflyttningen.

  Vi på Alenio har gedigen erfarenhet av alla steg i processen. Våra konsulter hjälper er att göra de rätta digitala satsningarna och finns med under hela arbetet för att ta det i mål.

 • Kontakta oss
  • Digitala strategier och digitalisering

  • Det finns en kraft hos de organisationer som har samlat sig kring en tydlig digital strategi. De digitala utmaningarna skiljer sig mellan olika branscher - Alenio kan hjälpa dig att få insikter om dina målgrupper och deras beteende, de nya ekosystem ni behöver ta hänsyn till och hur ni kan dra nytta av er egen förmåga.

  • Genomförandeplaner

  • Styrkan i Alenios erbjudande ligger i att på bästa sätt anpassa handlingsplanen utifrån insikter kring var ni befinner er mognadsmässigt när det gäller digitaliseringen. Att omsätta de planer och strategier som tas fram i konkret handling, samt inte minst skapa delaktighet i organisationen kring de prioriteringar som behöver genomföras.

  • Affärsmodeller och digital innovation

  • För många branscher och aktörer räcker det inte med att vässa kommunikationen i digitala medier och säkerställa en bra användarupplevelse. Där utmanas själva grunden i erbjudandet från nya aktörer, alternativa affärsmodeller och nya kundbeteenden. Alenio kan hjälpa dig med din digitala närvaro och proaktivt utveckla ditt erbjudande och hur du tar betalt genom de digitala möjligheter som erbjuds.

  • Digital management

  • Digital management handlar om att accelerera och maximera det digitala affärsvärdet. Våra managementkonsulter har lång erfarenhet att stödja ledningsgrupper och större digitaliseringsprogram att ta rätt strategiska beslut och hur man på får till beslut och ett lyckat genomförande. På riktigt.

  • Effektiva organisationer

  • En av de största utmaningarna vi stöter på är att få igång den "digitala fabriken" och hålla en hög takt när det gäller digitalisering. Här gäller det att tänka smart och förstå att digitalt ofta skär tvärs genom din organisation och att det ibland handlar mer om kultur och ledarskap än metoder och styrning. Alenio stödjer med förändringsledning genom hela processen.

  • Agil coaching

  • Vi stödjer och coachar er i omställningen till mer agila arbetssätt, både befintliga utvecklingsteam upp till ledningsnivå. Våra coacher har lång erfarenhet att stödja och coacha organisationer i sin agila transformation.

  • Optimering utifrån faktiska resultat

  • Digitaliseringen är datadriven. Att följa upp och mäta digitala insatser - och agera på dem - är vitalt för att få det digitala hjulet att snurra. Att basera beslut på fakta och tester snarare än gissningar underlättar interna prioriteringar.

Vill du veta mer om digitalisering?

Kontakta oss idag