Digital tillväxt, CRM och kundlojalitet

 • Att få ihop kundresan och erbjuda en sammanhållen kundupplevelse blir att viktigare. CRM är en central del i detta för att kunna stödja marknad, försäljning och kundservice i att hålla ihop kundmötet och vara relevant i kommunikationen.

  Vi startar oftast med att kartlägga kundresan och göra en analys/segmentering av de mest värdefulla relationerna. Vi kartlägger även verksamhetens behov och vad som är mest prioriterat. Utifrån det utformas en CRM-strategi som syftar till att på ett effektivt sätt stödja marknad, sälj och kundservice att skapa en bättre kundresa och kundupplevelse.

  I ett nästa steg utvärderar vi och föreslår CRM-verktyg som matchar behoven och hjälper er att upphandla/välja leverantör. Därefter sker implementering utifrån beslutad roadmap och era prioriterade behov. Vi är även ofta med som stöd till verksamheten för att etablera nya arbetssätt och processer för att säkerställa effekten.

 • Kontakta Alenio
  • CRM och Marketing Automation

  • Utveckla relationen med dina mest lönsamma kunder och dra nytta av information du får kring deras beteende i alla kanaler. Digital innovation, exempelvis i form av en modern CRM-lösning (exempelvis salesforce) skapar helt nya förutsättningar för anpassad och relevant kommunikation. Alenio stöttar dig genom hela processen och hjälper dig med lösningar som kvalificerar dina leads automatiskt och ökar tillväxten.

  • Dynamisk segmentering

  • Metoden att arbeta med några få, lite större, påhittade segment håller på att fasas ut. Alenio utgår istället från det faktiska beteendet hos kunden, vilket ger mer relevant data att agera utifrån. Genom en korrekt analys av användarbeteendet skapas möjligheter till ökad lönsamhet.

  • Kundlojalitet

  • Det finns många olika sätt att öka kundlojaliteten. Utifrån kundernas beteende och behov fokuserar vi på vilken taktik och lojalitetsprogram som kan ge störst nytta och vilken lojalitetsstrategi som kan vara mest effektiv.

  • Kundinsikter

  • En dålig kundupplevelse kan vara förödande för din affär. Inte bara som en förlorad transaktion utan även via negativa omdömen som sprider sig snabbt i sociala medier. Empati blir en viktig ledstjärna för att bättre sätta sig in kundens situation och styra utvecklingen utifrån ökade insikter om kunderna, deras behov och beteende.

  • Kundresor

  • Upplevelsen när kunden har en intention som skall förverkligas beror inte bara på upplevelsen vid respektive interaktionstillfälle. Behovet av trygghet, kontroll, återkoppling och bekräftelse löper som en röd tråd genom hela kundresan. Vi startar ofta uppdragen med att kartlägga kundresan när tjänster skall utformas eller förbättras.

Vill du veta mer om hur ökar den digitala tillväxten?

Kontakta oss idag