• De tolv agila principerna på 10 minuter

    17 Augusti 2018
  • Vi hamnar ibland på ekonomiskt välmående företag som inte vill bli agila. De vill bara få mer gjort snabbare. Att implementera agila metoder som Scrum brukar ändå ge viss effekt. Men det är svårt att få full effekt när inte hela företaget vill agil-organisera sig.

    Men vad är egentligen agilt? Är det bara ett manifest och några principer? Och behöver det se ut som exemplen i böckerna?

    Titta på Alenios agile coach Dennis Liljedahl. I den här korta föreläsningen från Agila Sverige visar han hur man använder de 12 agila principerna på rätt sätt. Och att agilt inte har en bestämd form.