Integritetspolicy och cookies

Vi använder cookies

Enligt lagen om elektronisk kommunikation som trädde i kraft den 25 juli 2003 skall alla besökare på webbplatser som använder cookies informeras om detta. Besökaren skall även ges möjlighet att förhindra att cookies lagras på datorn.

En cookie är en liten textfil som sparas i din dator när du besöker en webbplats som använder cookies. Nästa gång du besöker samma webbplats kan den läsa din cookie och visa sidorna enligt dina inställningar.

Vår webbplats använder cookies för statistik och analys (Google Analytics och Hotjar). Syftet är att få kunskap om hur webbplatsen används och göra den bättre.

Om du inte accepterar att det sparas cookies i din dator kan du ändra inställningarna i din webbläsare (Chrome, Internet Explorer, Safari m fl) så att den inte sparar cookies.

Integritetspolicy Alenio

Det är viktigt att du känner dig trygg med hur Alenio hanterar personuppgifter. I denna policy beskrivs hur denna hantering sker och hur Alenio uppfyller kraven enligt Dataskyddsförordningen (GDPR). Nedan beskrivs hur vi hanterar, lagrar och uppdaterar dina personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig

Alenio Consulting AB, organisationsnummer 556795-7344, Sveavägen 33, 111 34 Stockholm, är personuppgiftsansvarig för all hantering och behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att all behandling sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

Alenio behandlar följande personuppgifter:

 • Besökare på hemsidan:
  • Statistik i Google Analytics – vi använder funktionen IP-anonymisering för att avidentifiera alla våra besökare
  • Statistik och användarbeteende i Hotjar – denna information avpersonaliseras per automatik och kan inte kopplas till den enskilde användaren
  • Besökare på hemsidan som använder kontaktformulär för att kommunicera med Alenio. (Förfrågan om konsultuppdrag, arbetssökande)
 • Kunder till Alenio:
  • Kontaktuppgifter till våra kontakter hos kunderna. Dessa uppgifter lagras så länge ett kundförhållande består och 2 år efter detta.
  • Personuppgifter som lämnas av Alenios uppdragsgivare, dvs kundernas kunder: här har uppdragsgivaren möjlighet att skriva ett personuppgiftsbiträdesavtal med Alenio (se nedan). Uppgifterna sparas endast så länge uppdraget pågår och i enlighet med uppdragsgivarens instruktioner, därefter raderas dessa permanent.
 • Besökare på seminarier, prenumeranter på nyhetsbrev:
  • Kontaktuppgifter (namn, e-postadress och telefonnummer) till seminariebesökare.

Personuppgiftsbiträdesavtal

Vid ett nytt (eller pågående) uppdrag kan uppdragsgivaren upprätta ett personuppgiftsbiträdesavtal där Alenio får rollen som personuppgiftsbiträde. Ett sådant avtal tas normalt sett fram av uppdragsgivaren, då det är denna som är ytterst ansvarig för hanteringen av personuppgifterna. All hantering av uppdragsgivarens kunddata sker i samråd med uppdragsgivaren och enligt dennes instruktioner. Alla konsulter hos Alenio följer också sedvanliga sekretessavtal som upprättas mellan uppdragsgivaren och Alenio.

Gallringsrutiner

Alla filer som innehåller personuppgifter gallras löpande i enlighet med följande rutiner.

Sammanställning av personuppgiftsbehandling

Ändamål Rättslig grund Kategorier av personuppgifter Gallringsrutin
Förfrågan om konsulttjänster Intresseavvägning Namn, E-post, telefonnummer samt eventuell fritext  2 år
För att behandla jobbansökningar Intresseavvägning Namn, e-post, telefonnummer, LinkedIn-profil, CV/resumé, fritext 2 år
Kontaktuppgifter till kunder Intresseavvägning, avtal, rättslig förpliktelse Namn, e-post, telefonnummer Så länge uppdraget pågår + 2 år
Alenios uppdragsgivares personuppgifter (intervjudata, statistik) Avtal (När Alenio har uppdrag som personuppgiftsbiträde) Namn, e-post, telefonnummer, adresser, IP-adresser, fritext, bilder, ostrukturerad data Så länge uppdraget pågår
Anmälan till seminarier, prenumerationer på nyhetsbrev Intresseavvägning E-postadress, namn Till dess att du själv avanmäler dig från prenumerationen

 

System som används av Alenio för att hantera personuppgifter

System Användningsområde Kryptering
Hubspot CRM, lagring av kontaktuppgifter till kunder och prenumeranter Ja, TLS
Dropbox Server, lagringsyta för pågående projekt Ja, SSL/TLS
Microsoft Office 365 E-postprogram, kalendrar Ja, delvis
Hotjar Besökardata, användarbeteende Ja, TLS/https
Google Analytics Användarstatistik Ja, https
Skype for business Chattprogram Ja, TLS
Mailchimp Utskick till e-postlistor Ja, TLS
Confetti Inbjudan till seminarier Ja
Menti Omröstningar Ja
Survey Monkey Undersökningar Ja, SSL
alenio.se Hemsida, webbhotell Binero https, SSL
Teamtailor Rekrytering Ja, SSL

De registrerades rättigheter

Som kund/arbetssökande/seminariebesökare/prenumerant hos Alenio kan du alltid korrigera uppgifter, begära att uppgifter raderas (utom då rättslig förpliktelse föreligger).

Vilka delar vi dina personuppgifter med?

Alenio delar aldrig personuppgifter med tredje part.

Läs mer om dataskyddslagen och dina rättigheter här:

https://www.datainspektionen.se/lagar–regler/dataskyddsforordningen/

 

Integritetspolicyn uppdaterades senast 2018-08-13