• Vår nya kollega Ida på plats

    12 Februari 2018
  • Vår nya kollega Ida har en gedigen erfarenhet från komplexa och omfattande IT projekt och implementeringsuppdrag, främst från bank och försäkringsbranschen. Då digitalisering oftast har stora beroende av underliggande affärssystem och informationshantering, kommer Ida komplettera Alenios erbjudande i att hjälpa kunder och företag i skapandet av det framtida kundmötet.

    Vill du veta mer om Ida eller någon annan av våra kollegor så välkommen att höra av dig!