Kunddriven tjänsteutveckling

 • Enligt Steve Jobs och Amazongrundaren Jeff Bezos är CX (customer experience) betydligt viktigare än att följa allt som den främsta konkurrenten gör. Nöjda kunder pratar gärna om ditt företag, medan dåliga kundupplevelser påverkar negativt. För att kunna skapa ett högt affärsvärde är det därför viktigt att du sätter dina kunder i fokus.

  Vi startar vanligtvis uppdragen med att kartlägga hela kundresan. Här utgår vi från faktiska kundbeteenden och får på så sätt fram relevant data. Med hjälp av dessa insikter kan du utveckla och anpassa dina tjänster efter kundernas behov, vilket ökar kundlojaliteten.

 • Kontakta Alenio
  • Kundinsikter

  • En dålig kundupplevelse kan vara förödande för din affär. Inte bara som en förlorad transaktion utan även via negativa omdömen som sprider sig snabbt i sociala medier. Empati blir en viktig ledstjärna för att bättre sätta sig in kundens situation och styra utvecklingen utifrån ökade insikter om kunderna, deras behov och beteende.

  • Kundresor och Service Design

  • Upplevelsen när kunden har en intention som skall förverkligas beror inte bara på upplevelsen vid respektive interaktionstillfälle. Behovet av trygghet, kontroll, återkoppling och bekräftelse löper som en röd tråd genom hela kundresan. Vi startar ofta uppdragen med att kartlägga kundresan när tjänster skall utformas eller förbättras.

  • CRM och Marketing Automation

  • Utveckla relationen med dina mest lönsamma kunder och dra nytta av information du får kring deras beteende i alla kanaler. Digital innovation, exempelvis i form av en modern CRM-lösning (exempelvis salesforce) skapar helt nya förutsättningar för anpassad och relevant kommunikation. Alenio stöttar dig genom hela processen och hjälper dig med lösningar som kvalificerar dina leads automatiskt och ökar tillväxten.

  • Dynamisk segmentering

  • Metoden att arbeta med några få, lite större, påhittade segment håller på att fasas ut. Alenio utgår istället från det faktiska beteendet hos kunden, vilket ger mer relevant data att agera utifrån. Genom en korrekt analys av användarbeteendet skapas möjligheter till ökad lönsamhet.

 • Alenio är ett företag med stor digital kompetens och moderna arbetsmetoder som präglas av lyhördhet, professionalism och ödmjukhet.

  • Anette Thalen

  • Enhetschef Utveckling och design - SLL
 • Björn har ett fantastiskt driv, en mycket hög kompetens, är tydlig, bra på att förklara och snabb på att återkoppla. Vi har haft ett väldigt smidigt och effektivt samarbete med Alenio

  • Petra Lindroos
  • Petra Lindroos

  • CRM-ansvarig Jetpak
 • Alenio har samma strategiska höjd som de stora konsultbolagen, men jobbar närmare kunden och gör processen mer lättbegriplig.

  • Anders Olsson

  • CIO – Installatörsföretagen
 • Det bästa med Dennis är att han får saker att hända, är konsekvent i sin metod och har förmågan att jobba brett inom organisationen.

  • Svante Svensson

  • Chef IT Application Development - Preem
 • Alenios kompetens och erfarenhet från kundinsiktsdriven affärsutveckling har varit mycket värdefull.

  • Ola Toresten

  • Chef e-handel och digitala tjänster – Akademibokhandeln & Bokus
 • Alenio har visat förståelse för Ahlsells kultur och vågat utmana gamla sanningar som hämmat vår digitala utveckling.

  • Mårten Forsell

  • Head of e-business - Ahlsell
 • Alenio är mycket kompetenta, har strategisk höjd och utmanar ständigt i samarbetet.

  • Pernilla Aspenberg

  • Chef Kundmöte – AMF
 • Ett tydligt affärsfokus, strategisk höjd och framdrift i projektet med den nya webben har varit utmärkande i samarbetet med Sanja och Alenio

  • Eva Ternström, Lernia
  • Eva Ternström

  • Marknadschef Lernia

Vill du veta mer om kunddriven tjänsteutveckling?

Kontakta oss idag