Digitalisering och strategi

 • Digital transformation är idag avgörande för att kunna möta kundernas förändrade beteenden och behov. Men var ska man egentligen starta det digitala utvecklingsarbetet och vad ska man prioritera?

  Vi fokuserar på att formulera en strategi och roadmap för hur ni bör utvecklas för att öka konkurrenskraften. Vilken kompetens som behövs, vad som behöver förändras i nuvarande arbetssätt samt vilken teknologi och plattformar som behövs för att stödja förflyttningen.

  Vi på Alenio har gedigen erfarenhet av alla steg i processen. Våra konsulter hjälper er att göra de rätta digitala satsningarna och finns med under hela arbetet för att ta det i mål.

 • Kontakta oss
  • Digitala strategier

  • Det finns en kraft hos de organisationer som har samlat sig kring en tydlig digital strategi. De digitala utmaningarna skiljer sig mellan olika branscher - Alenio kan hjälpa dig att få insikter om dina målgrupper och deras beteende, de nya ekosystem ni behöver ta hänsyn till och hur ni kan dra nytta av er egen förmåga.

  • Genomförandeplaner

  • Styrkan i Alenios erbjudande ligger i att på bästa sätt anpassa handlingsplanen utifrån insikter kring var ni befinner er mognadsmässigt när det gäller digitaliseringen. Att omsätta de planer och strategier som tas fram i konkret handling. Samt inte minst skapa delaktighet i organisationen kring de prioriteringar som behöver genomföras.

  • Affärsmodeller och digital innovation

  • För många branscher och aktörer räcker det inte med att vässa kommunikationen i digitala medier och säkerställa en bra användarupplevelse. Där utmanas själva grunden i erbjudandet från nya aktörer, alternativa affärsmodeller och nya kundbeteenden. Alenio kan hjälpa dig med din digitala närvaro och proaktivt utveckla ditt erbjudande och hur du tar betalt genom de digitala möjligheter som erbjuds.

  • Effektiva organisationer

  • En av de största utmaningarna vi stöter på är att få igång den "digitala fabriken" och hålla en hög takt när det gäller digitalisering. Här gäller det att tänka smart och förstå att digitalt ofta skär tvärs genom din organisation och att det ibland handlar mer om kultur och ledarskap än metoder och styrning. Alenio stödjer med förändringsledning genom hela processen.

  • Optimering utifrån faktiska resultat

  • Digitaliseringen är datadriven. Att följa upp och mäta digitala insatser - och agera på dem - är vitalt för att få det digitala hjulet att snurra. Att basera beslut på fakta och tester snarare än gissningar underlättar interna prioriteringar.

 • Alenio är mycket kompetenta, har strategisk höjd och utmanar ständigt i samarbetet.

  • Pernilla Aspenberg

  • Chef Kundmöte – AMF
 • Alenio har visat förståelse för Ahlsells kultur och vågat utmana gamla sanningar som hämmat vår digitala utveckling.

  • Mårten Forsell

  • Head of e-business - Ahlsell
 • Alenio är ett företag med stor digital kompetens och moderna arbetsmetoder som präglas av lyhördhet, professionalism och ödmjukhet.

  • Anette Thalen

  • Enhetschef Utveckling och design - SLL
 • Ett tydligt affärsfokus, strategisk höjd och framdrift i projektet med den nya webben har varit utmärkande i samarbetet med Sanja och Alenio

  • Eva Ternström, Lernia
  • Eva Ternström

  • Marknadschef Lernia
 • Alenio har samma strategiska höjd som de stora konsultbolagen, men jobbar närmare kunden och gör processen mer lättbegriplig.

  • Anders Olsson

  • CIO – Installatörsföretagen
 • Björn har ett fantastiskt driv, en mycket hög kompetens, är tydlig, bra på att förklara och snabb på att återkoppla. Vi har haft ett väldigt smidigt och effektivt samarbete med Alenio

  • Petra Lindroos
  • Petra Lindroos

  • CRM-ansvarig Jetpak
 • Alenios kompetens och erfarenhet från kundinsiktsdriven affärsutveckling har varit mycket värdefull.

  • Ola Toresten

  • Chef e-handel och digitala tjänster – Akademibokhandeln & Bokus
 • Det bästa med Dennis är att han får saker att hända, är konsekvent i sin metod och har förmågan att jobba brett inom organisationen.

  • Svante Svensson

  • Chef IT Application Development - Preem

Vill du veta mer om digitalisering?

Kontakta oss idag