Vi stärker ert digitala affärsvärde

 • Våra tjänster är utformade för att hjälpa företag och organisationer i den digitala affärsutvecklingen. Oavsett vad som initierar utvecklingsarbetet är målet alltid detsamma – att skapa ett högt affärsvärde för dig som uppdragsgivare.

   

   

  • Digitalisering – stärk din konkurrenskraft genom att utveckla både din affärsmodell, verksamhetsprocesser och teknik.
  • Kunddriven tjänsteutveckling – fördjupade kundinsikter, service design och dynamisk segmentering stärker era kundrelationer.
  • Agilt ledarskap – säkerställ att dina projekt går i mål och att önskat resultat uppnås.
 • Kontakta oss
 • Alenios kompetens och erfarenhet från kundinsiktsdriven affärsutveckling har varit mycket värdefull.

  • Ola Toresten

  • Chef e-handel och digitala tjänster – Akademibokhandeln & Bokus
 • Det bästa med Dennis är att han får saker att hända, är konsekvent i sin metod och har förmågan att jobba brett inom organisationen.

  • Svante Svensson

  • Chef IT Application Development - Preem
 • Alenio är ett företag med stor digital kompetens och moderna arbetsmetoder som präglas av lyhördhet, professionalism och ödmjukhet.

  • Anette Thalen

  • Enhetschef Utveckling och design - SLL
 • Alenio har visat förståelse för Ahlsells kultur och vågat utmana gamla sanningar som hämmat vår digitala utveckling.

  • Mårten Forsell

  • Head of e-business - Ahlsell
 • Alenio är mycket kompetenta, har strategisk höjd och utmanar ständigt i samarbetet.

  • Pernilla Aspenberg

  • Chef Kundmöte – AMF
 • Alenio har samma strategiska höjd som de stora konsultbolagen, men jobbar närmare kunden och gör processen mer lättbegriplig.

  • Anders Olsson

  • CIO – Installatörsföretagen