Dags för digital transformation?

Vi hjälper dig hela vägen

 • Koncept för framtidens vård

 • Tjänsten “Hitta och jämför vård” på 1177.se ger möjlighet att enkelt hitta viktig information inför vårdbesöket. Alenio fick uppdraget att utforma sökfunktionens konceptuella ram och ta fram en digital strategi.

   • Bidrog med digital strategi
   • Konceptuell idé för kundresan
   • Genomförandeplan för projekt och tydlig målbild
   • Agil projektledning och beställarstöd
 • Alenio har samma strategiska höjd som de stora konsultbolagen, men jobbar närmare kunden och gör processen mer lättbegriplig.

  • Anders Olsson

  • CIO – Installatörsföretagen
 • Alenio är mycket kompetenta, har strategisk höjd och utmanar ständigt i samarbetet.

  • Pernilla Aspenberg

  • Chef Kundmöte – AMF
 • Det bästa med Dennis är att han får saker att hända, är konsekvent i sin metod och har förmågan att jobba brett inom organisationen.

  • Svante Svensson

  • Chef IT Application Development - Preem
 • Alenio har visat förståelse för Ahlsells kultur och vågat utmana gamla sanningar som hämmat vår digitala utveckling.

  • Mårten Forsell

  • Head of e-business - Ahlsell
 • Ett tydligt affärsfokus, strategisk höjd och framdrift i projektet med den nya webben har varit utmärkande i samarbetet med Sanja och Alenio

  • Eva Ternström, Lernia
  • Eva Ternström

  • Marknadschef Lernia
 • Alenio är ett företag med stor digital kompetens och moderna arbetsmetoder som präglas av lyhördhet, professionalism och ödmjukhet.

  • Anette Thalen

  • Enhetschef Utveckling och design - SLL
 • Björn har ett fantastiskt driv, en mycket hög kompetens, är tydlig, bra på att förklara och snabb på att återkoppla. Vi har haft ett väldigt smidigt och effektivt samarbete med Alenio

  • Petra Lindroos
  • Petra Lindroos

  • CRM-ansvarig Jetpak
 • Alenios kompetens och erfarenhet från kundinsiktsdriven affärsutveckling har varit mycket värdefull.

  • Ola Toresten

  • Chef e-handel och digitala tjänster – Akademibokhandeln & Bokus
 • Vad innebär digitalisering för er verksamhet?

 • Rätt digital satsning ökar lönsamheten, ger bättre kunddialoger och starkare varumärke. Oavsett om ditt företag är i början av den digitala resan eller kommit en bit på vägen, så kan vi hjälpa er.

  Vårt arbete börjar oftast med att analysera organisationens digitala mognad. Vi går igenom allt från erbjudande till kunddialog och organisationen i sin helhet. Därefter gör vi en handlingsplan, baserad på de insikter som kommer fram. Vi hjälper er sedan att omsätta planen och valda strategier till konkret handling. Här är det viktigt att alla i organisationen känner sig delaktiga och förstår satsningen och valda prioriteringar. Avstämning och uppföljning går som en röd tråd genom hela projektet, tryggt för både er och oss. När allt är implementerat går vi igenom resultatet av arbetet tillsammans med er.